Valimisjaoskonnad

Emmaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Emmaste, 92001, Hiiu maakond (Emmaste vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5254  

Piirid:
Emmaste valla haldusterritoorium  

Esimees:
MARE HIIS  


Eelhääletamise info:
23.02.-25.02.2015   Emmaste, 92001, Hiiu maakond (Emmaste vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5254  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes