Valimisjaoskonnad

Pühalepa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Palade küla, Pühalepa vald (Palade Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5258  

Piirid:
Pühalepa valla Ala küla, Hagaste küla, Harju küla, Hausma küla, Hellamaa küla, Hiiessaare küla, Kõlunõmme küla, Kukka küla, Kuri küla, Leerimetsa küla, Linnumäe küla, Lõbembe küla, Loja küla, Lõpe küla, Määvli küla, Nõmba küla, Nõmme küla, Palade küla, Paluküla, Partsi küla, Pilpaküla, Prählamäe küla, Puliste küla, Reikama küla, Sakla küla, Suuresadama küla, Sääre küla, Tammela küla, Tareste küla, Tempa küla, Tubala küla, Undama küla, Vilivalla küla, Värssu küla  

Esimees:
ILLE KIVISTU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02.2015   Palade, Pühalepa vald (Palade Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5258  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Suuremõisa küla, Pühalepa vald (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5259  

Piirid:
Pühalepa valla Aruküla, Heltermaa küla, Hilleste küla, Kalgi küla, Kerema küla, Pühalepa küla, Salinõmme küla, Sarve küla, Soonlepa küla, Suuremõisa küla, Vahtrepa küla, Valipe küla, Viilupi küla  

Esimees:
EVE KOLJAK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02.2015   Suuremõisa küla, Pühalepa vald (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5259  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes