Valimisjaoskonnad

Meremäe vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Meremäe küla, Meremäe vald (Meremäe Vallavalitsuse saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5665  

Piirid:
Hilläkeste, Holdi, Jõksi, Kalatsova, Pangavitsa, Kasakova, Kastamara, Keerba, Kiislova, Kitsõ, Kuigõ, kuksina, Lepä, Lutja, Marinova, Miikse, Merekülä, Meremäe, Olehkova, Ostrova, Paklova, Palandõ, Palo, Paloveere, Pelsi, Pliia, Poksa, Puista, Raotu, Ruutsi, Serga, Sirgova, Sulbi, Tepia, Teterüva, Tiirhanna, Tiklasõ, Tobrova, Treiali, Tsergondõ, Tsirgu, Tuulova, Ulaskova, Uusvada, Väiko, Härmä, Väiko-Serga, Vaaksaarõ, Vinski, Viro külad  

Esimees:
HELLE PALOK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Meremäe küla, Meremäe vald (Meremäe Vallavalitsuse saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5665  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval:
Obinitsa küla, Meremäe vald (Obinitsa Külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5666  

Piirid:
Ala-Tsumba, Antkruva, Ermakova, Härmä, Helbi, Hilana, Ignasõ, Jaanimäe, Juusa, Karamsina, Kiiova, Kiksova, Klistina, Korski, Kõõru, Küllätüvä, Kusnetsova, Lindsi, Maaslova, Martsina, Masluva, Melso, Miku, Navikõ, Obinitsa, Polovina, Rokina, Seretsüvä, Tääglova, Talka, Tedre, Tessova, Triginä, Tsumba, Tuplova, Vasla, Veretinä, Võmmorski külad  

Esimees:
SIGRE ANDRESON  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Obinitsa küla, Meremäe vald (Obinitsa Külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5666