Valimisjaoskonnad

Vastseliina vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Võidu 38, Vastseliina alevik,Vastseliina vald (Vastseliina Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5674  

Piirid:
Vastseliina valla haldusterritoorium tervikuna  

Esimees:
HELLE KAUTS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Võidu 38, Vastseliina alevik, Vastseliina vald (Vastseliina Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5674  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes