Valimisjaoskonnad

Urvaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Kuldre küla, Urvaste vald (Urvaste Vallavalitsus (II korrus))  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5672  

Piirid:
Urvaste valla haldusterritooriumi tervikuna  

Esimees:
AVO KIRSBAUM  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kuldre küla, Urvaste vald (Urvaste Vallavalitsus (II korrus))  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5672  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega