Valimisjaoskonnad

Rõuge vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Metsa 1, Rõuge alevik, Rõuge vald (Rõuge Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5669  

Piirid:
Rõuge valla haldusterritoorium tervikuna  

Esimees:
MARJU KÕVA  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Metsa 1, Rõuge alevik, Rõuge vald (Rõuge Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5669  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes