Valimisjaoskonnad

Mõniste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Tedre, Mõniste küla, Mõniste vald (Mõniste Vallavalitsuse hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 5884 5668  

Piirid:
Mõniste valla haldusterritoorium tervikuna  

Esimees:
MERIKE RUVEN  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Tedre, Mõniste küla, Mõniste vald (Mõniste Vallavalitsuse hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5668  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega