Valimisjaoskonnad

Karula vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa. (Karula Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845609
E-post siivask.ilona@gmail.com  

Piirid:
Karula valla haldusterritoorium tervikuna.  

Esimees:
ILONA SIIVASK  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa. (Karula Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00 (asukohas hääletamisel 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845609  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes