Valimisjaoskonnad

Taheva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Laanemetsa küla Taheva vald (Taheva Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845616, 7669271
E-post sekretar@taheva.ee  

Piirid:
Taheva valla haldusterritoorium  

Esimees:
MARE ROOSIPUU  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Laanemetsa küla Taheva vald (Taheva Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00 (asukohas hääletamisel 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845616, 7669271
E-post sekretar@taheva.ee  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes