Valimisjaoskonnad

Palupera vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Hellenurme küla, Palupera vald Valgamaa (Hellenurme kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
Tel 58845611,heldi@palupera.ee  

Piirid:
Palupera valla haldusterritoorium  

Esimees:
HELDI LAKS  


Eelhääletamise info:
23-25.02   Hellenurme küla, Palupera vald Valgamaa (Hellenurme kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00 (asukohas hääletamisel 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845611  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes