Valimisjaoskonnad

Õru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Õru alevik, maja 49-12, Õru vald, Valgamaa 67109 (Õru alevik, maja 49-12, Õru vald,)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
E-post kaire.kuvvas@oeruvv.ee
Tel 58845624, 766 1718, 56 485798  

Piirid:
Õru valla haldusterritoorium  

Esimees:
KAIRE KUVVAS  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Õru alevik, maja 49-12, Õru vald, Valgamaa 67109 (Õru alevik, maja 49-12, Õru vald,)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00(asukohas hääletamine 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
E-post kaire.kuvvas@oeruvv.ee
Tel 58845624, 766 1718, 56 485798  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes