Valimisjaoskonnad

Sangaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald (Sangaste vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
E-post janno@sangastevv.ee
Tel 58845615  

Piirid:
Sangaste valla haldusterritoorium  

Esimees:
JANNO SEPP  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald (Sangaste vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00 (asukohas hääletamisel 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 58845615
E-post janno@sangastevv.ee  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes