Valimisjaoskonnad

Tõlliste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval:
Nooruse tn 1 Tsirguliina alevik (Tsirguliina Keskkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Kontaktandmed:
E-post eve@tolliste.ee
Tel 58845617, 5245069  

Piirid:
Tõlliste valla haldusterritoorium  

Esimees:
EVE EISEN  


Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Kesk 6 Laatre alevik (Tõlliste Vallavalitsuse hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00 (asukohas hääletamisel 9.00-20.00)  

Sidevahendid eelhääletamise ajal:
E-post eve@tolliste.ee
Tel 58845617,5245069  


• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega • Toimub eelhääletamine haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes